Ayuntamiento de Trabada (Lugo) anuncia bases convocatoria provisión de 1 plaza de Auxiliar Administrativo y 1 Conductor

Anuncio publicado en DO de Galicia de 23 de julio de 2021

CONCELLO DE TRABADA

ANUNCIO das bases que rexen a convocatoria dunha praza de funcionario na categoría de auxiliar administrativo.

Logo de aprobar por Resolución da Alcaldía número 153/2021, do 25 de maio de 2021, as bases e a convocatoria para a contratación, en réxime de funcionario de carreira, dunha praza de auxiliar administrativo para o Concello de Trabada, mediante o sistema de oposición libre, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo número 128, do 8 de xuño de 2021, aparecen integramente publicadas as bases que deben rexer a convocatoria para a selección e contratación da praza.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Lugo. Así mesmo, publicaranse na sede electrónica do Concello de Trabada (https://trabada.sedelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Trabada, sito na casa do concello.

Anuncio publicado en DO de Galicia de 23 de julio de 2021

CONCELLO DE TRABADA

ANUNCIO da aprobación das bases que rexen a convocatoria dunha praza de conductor-oficial de servizos múltiples.

Logo de aprobar por Resolución de Alcaldía número 152/2021, do 25 de maio de 2021, as bases e a convocatoria para a contratación dunha praza de condutor-oficial de servizos múltiples para o Concello de Trabada, en réxime de persoal laboral fixo, mediante o sistema de oposición libre, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

No Boletín Oficial da provincia de Lugo número 128, do 8 de xuño de 2021, aparecen integramente publicadas as bases que deben rexer a convocatoria para a contratación da praza.

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da provincia de Lugo. Así mesmo, publicaranse na sede electrónica do Concello de Trabada (https://trabada.sedelectronica.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Trabada, sito na casa do concello.

Acceso a tienda (Ebooks y Libros de tapa blanda)

OJO !!

Inicio plazo para presentación de solicitudes.

anuncio publicado en BOE de 3 de agosto de 2021

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 128, de 8 de junio de 2021, se
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
Una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración
General, subescala Administrativa y clase Auxiliar, mediante el sistema de oposición, en
turno libre.
Una plaza de Conductor-Oficial de servicios múltiples de la plantilla de personal
laboral fijo, a cubrir por el sistema de oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad
con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corporación y en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Trabada (https://trabada.sedelectronica.gal).

Acceso a anuncio BOE de 3 de agosto de 2021

Acceso a tienda (Ebooks y Libros de tapa blanda) temario Oposiciones Administracion Local

Acceso a página de inicio

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s